Søk plass

Søk plass

Søknadsfristen er 1. mars for hovedopptaket ved nytt barnehageår 1. august. Søknad sendes gjennom Lier kommunes felles søknadsportal.

Søk her

Ellers i året har vi løpende opptak dersom vi har ledige plasser.

Kontakt styrer

Oppholdsbetaling

Oppholdsbetalingen for hel plass er (januar 2018) 2910 kr. pr. måned, med et tillegg på kr. 250 for kost. Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barnet, og 50% for tredje barnet. Juli er betalingsfri måned.

Oppholdsbetalingen reguleres av forskrift om foreldrebetaling i barnehager.