Om Oss

Nedre Stabæk barnehage er Liers eldste private heldagsbarnehage. Siden starten i 1987 har den gitt barn på Lierskogen en trygg og spennende barnehagehverdag.

Barnehagen ligger ved Ulvenvannet på gårdsbruket Nedre Stabæk. Her er det rundt 150 sauer, noen høner, og gjeterhundene Yes og Lissie som passer på det hele. På den andre siden av jordet, inn i skogen har vi vår egen barnehagehytte. Dette gjør vårt hovedmål ganske opplagt: Nærhet til natur og dyr.

Barnehagen vår har 3 avdelinger med inntil 53 plasser. På Rødstua har vi 2 avdelinger for de minste, Hønemor og Hanefar. I Våningshuset holder de eldste barna til på 1 avdeling.

Vedlegg

Informasjon til foreldre
Les vedlegget «Informasjon til foreldre»
Årshjul 2020-2021
Les vedlegget «Årshjul 2020-2021»
Årsplan 2020-2021
Les vedlegget «Årsplan 2020-2021»

Våre Ansatte

VERONICA

Styrer

AINA

Avd. leder Hanefar (0-3 år)

ANITA

Avd. leder Hønemor (0-3 år)

BERGLJOT

Avd. leder Våningshuset (3-6 år)

SARA

Pedagog

HELENE

Pedagog (0-3 år)

MAGDA

Fagarbeider (3-6 år)

EIRIN

Fagarbeider (3-6 år)

KRISTIN

Fagarbeider (0-3 år)

TOVE

Fagarbeider (0-3 år)

ANNETT

Fagarbeider (0-3 år)

CONNIE

Assistent (0-3 år)

LISA

Assistent

MAHBOUBA

Assistent

ANDERS

Bonden vår

VERONICA

Styrer