Søk plass

Søknadsfristen er 1. mars for hovedopptaket ved nytt barnehageår 1. august. Søknad sendes gjennom Lier kommunes felles søknadsportal.

Søk her

Ellers i året har vi løpende opptak dersom vi har ledige plasser.

Kontakt styrer

Oppholdsbetaling

Oppholdsbetalingen for hel plass er (august 2020) 3135 kr. pr. måned, med et tillegg på kr. 300 for kost. Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barnet, og 50% for tredje barnet. Juli er betalingsfri måned.

Oppholdsbetalingen reguleres av forskrift om foreldrebetaling i barnehager.