Vår Visjon

Hverdagsmagi med gården og naturen som lek- og læringsarena

Vi ønsker at Nedre Stabæk Barnehage skal være en barnehage med hovedfokus på gårdsdrift, gode naturopplevelser, fysisk fostring og fellesskap mellom barn og voksne. Dyr og natur er vårt varemerke og preger vår hverdag.

Barna følger gårdsrytmen på nært hold. De får ta del i typiske gårdstradisjoner på ulike områder. Vi ønsker å bidra til at barna skal lære om det nødvendige samspillet mellom dyr og mennesker, og hvordan vi på mange områder gjør nytte av naturen. Vi mener det er viktig å formidle positive holdninger og kunnskaper om dyr, bærekraftig utvikling og om livet på en bondegård.

Natur og Friluftsliv

I Nedre Stabæk Barnehage ønsker vi at alle barn skal bli glade i naturen og i friluftsliv. Gjennom ulike aktiviteter i naturen lærer barna å mestre grunnleggende ferdigheter som de benytter i møtet med naturen. Å oppleve mestring i en aktivitet medfører ønske om å gjøre mer av det barna kan.